پایان اکران آنلاین دو فیلم «خروج» و «طلا» و فروش قابل قبول این دو فیلم

پایان اکران آنلاین دو فیلم «خروج» و «طلا»پایان اکران آنلاین فیلم خروج و فیلم طلا ،بیش از چهار میلیارد تومان گردش مالی اولین اکران‌های آنلاین،خروج و طلا دو فیلم سینمایی که فیلم‌های اول و دوم اکران آنلاین بوده‌اند، حالا با پشت سر گذاشتن سی روز از نمایش و فروش بیش از 281 هزار و 560 بلیط در مجموع دو فیلم و دو پلتفرم، به شبکه نمایش خانگی وارد می‌شوند.همچنین این دو فیلم روی هم رفته بیش از چهار میلیارد و دویست میلیون تومان فروش را پشت سر گذاشتند،از طرفی با توجه به معیارهای تعیین تعداد تماشاگر در شبکه نمایش خانگی و درنظر گرفتن 2/5 تماشاگر به ازای هر بلیط، در مجموع برآورد می‌شود که بیش از هفتصد هزار تماشاگر این دو اثر را به کمک طرح اکران آنلاین تماشا کرده‌اند.با این حال افزایش تعداد تماشاگران این دو فیلم و تمام فیلم‌هایی که در طرح اکران آنلاین حضور دارند پس از پایان دوره سی روزه نمایش ادامه خواهد داشت.

دیدگاه شما